Rekruttering til faste stillinger

Vi hjelper bedrifter med rekruttering av kandidater til fast ansettelse. Dette er en kostnadseffektiv og hurtig løsning for bedriften. Vi sparer bedriften for tidkrevende prosesser slik at bedriften kan ha fokus på sitt kjerneområde. Vår kompetanse og erfaring minimerer risiko for feilansettelse og vår målsetting er alltid å bidra til økt lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser.

Vår rekrutteringsprosess

  • Vi utarbeider kravpesifikasjon på stillingen i samarbeid med kunde
  • Vi gjennomfører søk i database, nettverk og annonsering på sosiale medier og stillingsportaler
  • Vi vurderer søknader iht kravspek
  • Vi foretar intervjuer og kvalitetssikrer kandidatenes vitnemål og attester
  • Vi foretar grundig referansesjekk
  • Vi presenterer kvalifiserte kandidater
  • Kunde velger kandidat etter nærmere samtale

 

Vi gir lønnsomhet gjennom utvikling av menneskelige ressurser

Nettsidene er levert av SeoWeb AS