Kurs til bedrifter

Vi  leverer skreddersydde kurs til bedrifter med tema:

Den vanskelige samtalen

Vi gir deg verktøy til å håndtere den vanskelige samtalen gjennom praktiske øvelser og strukturerte samtale verktøy

Kommunikasjon og konstruktiv feedback

Vi trener ledere og personalansvarlige med å styrke deres kommunikasjonsevner og jobbe med å bli bevisst verdien og evnen til konstruktiv feedback

God rekruttering

Vi hjelper bedrifter og HR ansvarlig med å unngå fallgruver ved rekruttering og bidrar til kostnadseffektive løsning med lav risiko.

I forkant av nedbemanningsprosess

Vi kurser ledere og personalansvarlige i forkant av nedbemanningsprosesser for å sikre god kvalitet og struktur på prosesser både med hensyn til juridisk ansvar, kommunikasjon og gjennomføringsevne

Jobbsøkerkurs på bedriften

Bedrifter som er i nedbemanning kan øke motivasjon og gi ansatte bedre muligheter for å komme raskere over i ny jobb ved å tilby jobbsøkerkurs for de berørte ansatte

Kompetansekartlegging av ansatte

Vi tilbyr kompetansekartlegging av ansatte som del av bevisstgjøringsprosess i forbindelse medkarriereutvikling eller nedbemanning

Ta kontakt på tlf 53 69 80 80 for pristilbud og nærmere beskrivelse av kursinnhold.

Vi gir lønnsomhet gjennom utvikling av menneskelige ressurser

Nettsidene er levert av SeoWeb AS