Karriererådgivning

Er du jobbsøker og trenger motivasjon og de beste tipsene for å lykkes? Eller kanskje har du behov for kursendring i karrieren og trenger tips til hvordan du skal komme videre?

Unic Bemanning tilbyr individuell karriererådgivning og coaching til jobbsøkere som ønsker ny jobb. Vi har lang erfaring med å hjelpe jobbsøkere over i ny jobb og har et unikt program som bidrar til personlig vekst og bevisstgjøring og øker sannsynligheten for at tilbud om ny jobb kommer raskere.

Vi tilbyr program med 4,6 eller 9 møter. Ta kontakt på tel 53 69 80 80 for nærmere beskrivelse av innhold og pris per program.

Kandidat referanser:

«Min rådgiver var svært støttende både som person og som rådgiver. Rådgivningstimene var svært profesjonelle rent faglig, samtidig som opplegget også tok høyde for de psykiske aspektene i prosessen med å gå ut av en jobb og søke etter nye. Min rådgiver var svært dyktig, og jeg vil driste meg til å si at hun har vært hakket bedre enn både webinarer og nettside. Det som virkelig har imponert meg er hvordan rådgiver har opptredt som sparringpartner og støtte under hele prosessen, og at hun på profesjonelt vis hold motivasjonen min oppe og fremdriften i gang.»

«Særdeles dyktig rådgiver med riktig kompetanse til å rettlede meg til å ta korrekte og fornuftige valg for å komme i jobb igjenn. Videre har rådgiver vist kunnskap på flere områder som har vært meget viktig i forhold til å vurdere meg selv»

«Benedicte var en hyggelig og imøtekommende rådgiver.Positivt med kontinuerlig aktivitet.Bra oppfølging.»

«At den var skredderskydd for mine ønsker og behov. Vi hadde hovedfokus på de områdene jeg selv ønsket spesifikt å fokusere på for fortest mulig å komme meg ut i jobb igjen, dvs. jobbsøknader, CV og intervjutrening.God kjemi mellom meg og rådgiveren min var også viktig i denne prosessen. Benedicte var en god diskusjonspartner, hun kom med gode og nyttige innspill når jeg trengte det, samt at hun var flink til å lytte.»

Vi gir lønnsomhet gjennom utvikling av menneskelige ressurser

Nettsidene er levert av SeoWeb AS