Vikartjenester

Vi har lang erfaring med å bistå kunder med innleie av vikarer for å løse bemanningsbehovet raskt og kostnadseffektivt til lav risiko for kunde.  Vikarer på oppdrag fra Unic Bemanning er alltid kvalitetssikret gjennom strukturerte intervju, referansesjekk og sjekk av vitnemål, attester og sertifikater.  Vi følger opp vikarer og kunder jevnlig i oppdrag og har rask responstid.

Våre hovedområder:

  • Økonomi/Regnskap/Lønn
  • Kontor/Administrasjon
  • Salg/Kundeservice

Vi gir lønnsomhet gjennom utvikling av menneskelige ressurser

Nettsidene er levert av SeoWeb AS